Et-Taqwa

E-mail Print PDF

DAVUDOV POST, PROPISI I NEDOUMICE KOJE SE VEŽU ZA DAVUDOV POST?

PITANJE:

Esselamu alejkum,

Da li osoba koja odluči da dobrovoljno posti davudov post može postiti uzastopno dane kao što je prvih 9 dana mjeseca zul hidžeta ili važnije dane kao što je post na dan ašure ili dan arefata iako je dan prije toga postila.

Ovo pitam zato što je davudov post najbolji dobrovoljni post jer se jedan dan posti a drugi ne posti, pa tako se može desiti da dan kada po davudovom postu osoba ne bi trebala postiti dođe dan Jevmu Ašure, Dan Arefata, dan Džume - petka i dani u mjesecu zul hidžetu, tako da bi time propustila te veoma važne dane posta.

ODGOVOR:

Hvala Allahu, azze ve dželle, koji je učinio da srca vjernika žude za činjenjem ibadeta kojima bi se dodatno primakli svome Gospodaru, azze ve dželle.

Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je svojim praktičnim primjerom pokazao kako čovjek treba da obožava svoga Gospodara i kako (kojim djelima) da zasluži Allahovu ljubav i milost.

Neka je salavat i selam na časnu porodicu Allahova poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na ashabe, tabine i sve one koji ih slijede u dobru do Sudnjeg dana.

A zatim:

Najbolji vid dobrovoljnog posta je postiti svaki drugi dan; jedan dan postiti a jedan dan ne postiti - svakome onome ko je u mogućnosti da to izvrši.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Allahu je najdraži Davudov namaz, najdraži post mu je Davudov post. Imao je običaj da spava polovinu noći, trećinu je provodio u namazu, a zadnju šestinu bi opet spavao. Postio bi jedan dan a drugi dan ne bi postio'' (Hadis bilježe imami Buhari, 1131; i Muslim 1159.)

Abdullah Ibn Amr, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Najdraži post Allahu, dželle šenuhu, je Davudov post, on je postio svaki drugi dan'' (Muttefekun alejhi: Buharija (3/16/1131), Muslim (2/816/189, 1159), Nesai (3/214), Ebu-Davud (7/117/2431), Ibn-Madže (1/546/1712).)

Ovaj vid posta je pohvalan ukoliko neće dovesti postača do iscrpljenosti i poremetiti njegov život.

Sam Davud, alejhi selam, je prekidao ovaj post sa razlogom, jer u vrijeme bitke (kada bi vodio Džihad) bi prekidao svoj dobrovoljni post, kao što imam Buhari spominje u vjerodostojnom hadisu: ''Postio bi jedan dan a drugi dan ne bi postio, i nije uzmicao kada bi susretao neprijatelja." (Hadis bilježi imami Buharija, 1977; i Muslim, 1159).

Ovo je dobrovoljni post, nije obavezan, i dozvoljeno ga je prekinuti kad čovjek poželi.

Ukoliko bi osoba prekinula dobrovoljni post prije vremena tako što bi nešto pojela, nije dužna da taj dan naposti.

Imam Ahmed, rahmetullahi alejhi, prenosi od Ummi Hani, radijjallahu anha, da joj je jedne prilike došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,, i da je zatražio da nešto popije, pa je pio i dao njoj da popije, pa je pila, nakon toga je rekla: O Allahov Poslaniče, ja sam bila postač. Pa joj je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio: ''Onaj ko posti dobrovoljni post sam je sebi vođa, ako želi može upotpuniti post a ako želi može ga prekinuti.'' (Hadis je zabilježen u Sahih džami'  pod brojem 3854).

Shodno svemu prethodno spomenutom, kažem da nema smetnje da čovjek posti davudov post, no ukoliko bi se desilo da je nakon toga (kao što si pojasnila u pitanju) odmah dan koji je također propisan da se posti (Dan Arefata za one koji su kod kuće, Ašura, Bijeli dani…) onda on će u tom slučaju da posti i taj dan i da inšaAllah nastavi se pridržavati svoga ranijeg redoslijeda po pitanju posta na način kako je to činio Davud, alejhi selam.

Također, treba spomenuti da su sve ovi vodovi posta DOBROVOLJNI, dakle čovjek ukoliko bi postio biva nagrađen a ako ne posti – nije ni grješan.

Na osnovu rečenog, ako se desi da osoba posti Davudov post i baš taj dan se poklopi da je također propisano da posti neki dobrovoljni post (Arefat, Ašura, Bijeli dani, Ponedjeljak i Četvrtak…) onda će insan da nijjeti oba posta i da inšaAllah ima nagradu za oboba nijjeta (oba posta) a sve zahvaljujući Allahovoj, azze ve dželle, milošću i odlikama kojima je počastio ovaj Ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Također, lijepo je da spomenemo da osoba koja čini Ibadete (dobrovoljne prirode) kada je kod kuće, a potom otputuje ili se razboli pa bude spriječena da čini iste ima i piše joj se nagrada kod Allaha, azze ve dželle, kao da je iste činila – jer da je kod kuće ona bi to shodno svojoj praksi i činila te stoga i ima nagradu kod Allaha, azze ve dželle.

I na ovakav način, ukoliko osoba postupi inšaAllah ima nagradu za oba posta!

A Allah najbolje zna.